close
تبلیغات در اینترنت
نمونه گزارش کار آزمایش ها
loading...

سایت مرجع آزمایشگاه سیالات

نمونه گزارش کار آزمایش ها

آز پمپ

نام آور و گودرزي بازدید : 634 چهارشنبه 25 مرداد 1391 نظرات ()

چکیده:

 پمپ دستگاهی است که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی می گیرد و آن را به سیالی که از آن عبور می کند می دهد. در واقع پمپ انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند و نتیجه ی آن افزایش انرژی پتانسیل(فشار سیال عبوری از پمپ) و یا انرژی جنبشی(سرعت سیال) و انتقال سیال می باشد. از پمپ برای انتقال سیال به یک ارتفاع هندسی معین و یا حرکت سیال در مدارهای مختلف هیدرولیکی و سیستم های لوله کشی و به طور کلی انتقال سیال از نقطه ای به نقطه دیگر استفاده می شود.

 

بین دبی پمپ و فشار آن رابطه عکس وجود دارد. یعنی پمپ هایی که دبی زیادی را انتقال می دهند فشار کمتری تولید می کنند و برعکس، آن دسته از پمپ ها که دبی کمتری دارند فشار زیادی تولید می نمایند. پمپ ها معمولا به گونه ای انتخاب می شوند که در حوالی نقطه ی راندمان ماکزیمم خود کار کنند.

 

هدف از این آزمایش: آشنایی کلی با پمپ، بدست آوردن منحنی مشخصه ی یک پمپ، آشنایی با نحوه ی عملکرد پمپ های سری و موازی، بدست آوردن منحنی مشخصه ی پمپ های سری و موازی.

در زیر دو نمونه گزارش کار برای دریافت قرار داده شده است.

 

دانلود متن کامل:


 

آز تونل باد

نام آور و گودرزي بازدید : 462 چهارشنبه 25 مرداد 1391 نظرات ()

 

چکیده:

حل مسائل جریان حقیقی معمولا ترکیبی از اطلاعات تحلیلی و آزمایشی است. ابتدا حالت جریان فیزیکی حقیقی با مدل ریاضی که حل آن ساده تر است تخمین زده می شود سپس برای بررسی نتایج تحلیلی اندازه گیری هایی آزمایشی انجام می شود و از روی آن تحلیل اصلاح می شود. تحلیل ابعادی روش مهمی است که اغلب در دستیابی به این هدف به ما کمک می کند.

ساخت مدل های با ابعاد و شرایط واقعی و ا نجام آزمایش های گوناگون بر روی آن بسیار سخت و همچنین هزینه بر خواهد بود که تقریبا انجام آن را غیر ممکن می کند.

اما با ساخت مدل های با ابعاد کوچک تر که دارای تشابه هندسی و دینامیکی و سینماتیکی با نمونه واقعی هستند و با استفاده از پارامتر های بی بعدی که به دست آورده می شود از حجم آزمایش های لازم برای انجام مطالعات تجربی به مقدار زیادی کاسته می شود و نتایج به دست آمده از آزمایش برای تمامی جریان هایی که با جریان مورد آزمایش دارای تشابه دینامیکی و هندسی هستند معتبر خواهد بود . استفاده از وسایلی همچون تونل باد و تونل آب برای چنین کاربردها و ایجاد چنین شرایطی است.

 

 

 دانلود متن کامل:

 

 

آز اصطکاک در لوله ها

نام آور و گودرزي بازدید : 1392 چهارشنبه 25 مرداد 1391 نظرات ()

چکیده:

 

یکی از مسائل مهم در مکانیک سیالات محاسبه و تخمین افت فشار در سیستم های لوله کشی می باشد. دستگاه افت فشار شامل چندین لوله و یک سری اتصالات می باشد و با این دستگاه قادر خواهیم بود تا افت انرژی را در قسمتهای مختلف اندازه گیری نماییم.

هدف از این آزمایش :

تغییرات افت انرژی و ضریب اصطکاک نسبت به عدد رینولدز برای لوله های مستقیم، تعیین و محاسبه افت انرژی در زانویی ها و دیگر اتصالات و بدست اوردن ضریب اصطکاک مربوط به اتصالات، بررسی اثر شعاع زانویی بر روی افت فشار در شبکه ها.

 

دستگاه از یک سری لوله تشکیل شده است و آب توسط یک پمپ گریز از مرکز در داخل سیستم به گردش می افتد. در کل سیستم سه لوله صاف با قطرهای مختلف، یک لوله زبر، یک زانویی 45 درجه، یک زانویی 90 درجه، یک انبساط و یک انقباض ناگهانی، یک صافی، یک شیر فلکه بشقابی(globe valve)، یک شیر دروازه ای(gate valve)، چهار عدد شیر کروی(ball valve)، یک وانتوری، یک سوراخ((orifice، و یک عدد لوله پیتو موجود است.اختلاف فشار دو سر هریک از اجزا سیستم توسط یک مانومتر جیوه ای و در صورتیکه اختلاف فشار کم باشد توسط یک مانومتر آبی قابل اندازه گیری است و فشار هر نقطه از سیستم لوله توسط یک شیر به کلکتور مانومتر منتقل می شود.    

 

 دانلود متن کامل:

                   

         

آز اندازه گیری دبی

نام آور و گودرزي بازدید : 386 چهارشنبه 25 مرداد 1391 نظرات ()

چکیده:

 اندازه گیری دبی جریان ، فشار و سرعت جریان درمقاطع مختلف یک کار رایج در تمامی صنایع است یکی از ساده ترین راه های انجام این کار که امکانات کم و ساده ای نیاز دارد لوله ونتوری می باشد. ونتوری لوله ای ساده با سطح مقطع متغییر است سطح مقطع ونتوری به صورت خطی تغییر می کند با استفاده از قوانین پیوستگی ، برنولی و اینکه فشار دینامیکی در مقاطع مختلف را می توانیم دبی جریان را بدست می آوریم. اوریفیس وسیله ای است که آن را می توان رای جهت دبی خروجی از یک مخزن یا لوله به کاربرد و آن را بروی جداره یا کف مخزن قرار داد. اوریفیس روزنه است با سطح مقطع دایره که سیال از میان آن جریان می یابد. این روزنه دارای لبه های تیز و مدوراست . در اوریفیس دارای لبه تیز فوران سیال تا فاصله کوتاه در پایین اوریفیس بیشترین انقباض را دارد ، این سطح را سطح انقباض کامل می نامند.

در اينجا هدف اين است که دبي عبور کرده از لوله هاي دستگاه را با سه وسيله 1-ونتوري 2-اريفيس 3- نازلی  بدست آورده و نتايج را با استفاده از دبي واقعي جمع آوري شده مقايسه کنيم و خطاي هر يک را پيدا کنيم .

 

 

 

 دانلود متن کامل:

 

آز برنولی

نام آور و گودرزي بازدید : 378 چهارشنبه 25 مرداد 1391 نظرات ()

چکیده:

هدف از انجام آزمایش بررسی جریان آب در داخل یک وانتوری و مقایسه ترم های مختلف سرعت و فشار و انرژی با معادله برنولی است می توان از اختلاف فشار بین دو نقطه دبی جریان را حساب کرد.

 دستگاه آزمایش بر روی یک میز هیدرولیکی قرار گرفته و توسط پمپ آب تغذیه می شود وانتوری مورد آزمایش دارای 11 پیزومتر می باشد که یکی در ورودی و یکی در خروجی و 9 تای دیگر مابین آنها واقع شده و دبی جریان توسط مخزن سنجیده می شود. شکل شماتیک دستگاه به صورت زیر می باشد.

 

مخزن میز هیدرولیکی می توان حول نقطه O دوران کند با توجه به اینکه فاصله OQ سه برابر فاصلهOP است لذا هرگاه وزن آب مخزن  گردد تیر PQ به حالت افقی قرار می گیرد. در این حالت لبه تیر به کشویی M برخورد می کند وشیر N نیز بسته می شود. مقادیر سطح مقطع وانتوری در نقاط مختلف A تا L و نیز فواصل این نقاط تا نقطه ورودی A در جداول مربوطه نشان داده شده است.

 

 

 دانلود متن کامل:

 

 

آز جت آب

نام آور و گودرزي بازدید : 816 چهارشنبه 25 مرداد 1391 نظرات ()

چکیده:

هدف از این آزمایش به دست آوردن مقدار نيروي حاصله از ضربه جت آب در دبي هاي مختلف و بررسي نيروي عكس العمل حاصل از آن بر اساس نوع مانع ساكن (مسطح، شيبدار، كروي)در هنگتم برخورد است.

 

نيروي وارد از طرف مانع به سيال برابر با تغيير مومنتوم سيال است و عكس اين نيرو به مانع اعمال مي شود، مقدار نيروي اعمالي به مانع، تابعي از مشخصه هاي زير است:

سرعت جت آب و مشخصات مربوط به آن

مشخصات فيزيكي مانع

 

 

 دانلود متن کامل:

 

آز جریان گردابی

نام آور و گودرزي بازدید : 708 چهارشنبه 25 مرداد 1391 نظرات ()

چکیده:

 

اگر مایعی درون ظرف باشد شکل ظرف را به خود می گیرد و در صورتی که زاویه  ظرف با افق صفر باشد سطح سیال نیز موازی افق خواهد بود.در صورتی که به مایع تنش برشی وارد شود شکل مایع  تغییر می کند.حال اگر ظرف حول محور عمود بر سطح مایع شروع به دوران کند مایع نیز بر اثر تنش برشی و ویسکوزیته در دیواره و انتقال ان به سیال شروع به دوران می کندو پس از مدت زمانی و تغییر نکردن شرایط, سرعت نسبی ذرات سیال نسبت به هم صفر خواهد شد وسیال همانند جسم صلب رفتار می کند و همه ذرات با سرعت زاویه ای یکسان  ( ω= سرعت زاویه ای ظرف)حرکت می کنند در این حالت دیگر تنش برشی وجود ندارد و دوران سیال دوران اجباری نامیده می شود.

در دوران ازاد ,سیال ممکن است حرکت داشته باشد اما دیگر این حرکت از حرکت ظرف ناشی نمی شود به طور مثال حرکت گردابه ازاد که از طریق ایجاد کردن سوراخی در ته ظرف حاصل می شود می تواند نمونه ای از دوران ازاد باشد.

باید به تفاوت حرکت در دوران ازاد واجباری توجه داشت چرا که در دوران ازاد سرعت با افزایش فاصه از مرکز کم می شود اما در حرکت اجباری با افزایش فاصله از مرکز نسبت مستقیم دارد (به خاطر حرکت صلب گونه و نبود تنش برشی).

 

 

 دانلود متن کامل:


تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 5
 • کل نظرات : 9
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 98
 • آی پی امروز : 5
 • آی پی دیروز : 10
 • بازدید امروز : 39
 • باردید دیروز : 50
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 39
 • بازدید ماه : 226
 • بازدید سال : 226
 • بازدید کلی : 95,354